*SPAM* Art?k e?ler, sevgililer, partnerler birbirini aldatamayacak!

From: Sanal Dedektiflik Hizmetleri <dedektif0805t2f_at_yahoo.com.tr>
Date: Mon, 29 Aug 2005 00:38:49 +0300
Sanal Dedektiflik Hizmetleri
     
     
 
 
.

T?RK?YE BU H?ZMET VE TEKN??? KONU?UYOR,

YEN? TEKNOLOJ? H?ZMET?N?ZDE!

(Bu bir Uzakdo?u teknolojisidir)

 

"SANAL DEDEKT?FL?K"  teknikleri ile,

"Art?k e?ler, sevgililer, partnerler birbirini aldatamayacak!"

Sizi aldatt???ndan ku?ku duydu?unuz ki?inin,

 

* Ge?mi? g?r??melere ait "cep telefon kay?tlar?"na (Sesli Dok?man)

* G?r??me ?n?ndaki "cep telefon kay?tlar?"na (Paralel/Sesli Dok?man)

* Ald??? ve g?nderdi?i "cep telefon mesajlar?"na (SMS Kay?tlar?)

* Gelen ve giden "e-mail kay?tlar?"na (Yaz?l? Metin; Anl?k ve/veya Ge?mi?)

* MSN Messenger "chat yaz??malar?"na (Log Kay?tlar?; Anl?k ve/veya Ge?mi?)

* Yahoo Messenger "chat yaz??malar?"na (Log Kay?tlar?; Anl?k ve/veya Ge?mi?)

* ICQ yaz??malar?na (Log Kay?tlar?; Anl?k ve/veya Ge?mi?)

* IRC Chat odalar?nda yapt??? "chat kay?tlar?"na (Anl?k ve/veya Ge?mi?)

* Skype ve Paltalk odalar?ndaki "ses kay?tlar?"na (Sadece anl?k)

* Sizi aldatt??? ki?inin "resim, ses ve sanal kimlik bilgileri"ne (Whois, Info, Contact)

* Gizlemi? oldu?u "?zel Numara bilgileri"ne,

* IP adresine ve Internete eri?im sa?lad??? "Telekom numaras?"na,

* Aldatma i?erikli diyaloglar?n ya?and??? "zamanlama bilgileri"ne,

 

rahatl?kla ula?abilir,

bilmediklerinizi ??renebilir,

elde etti?iniz bilgileri "belge" olarak kullanabilir,

ili?kilerinizi de bu veriler do?rultusunda belirleyip, ?ekillendirebilirsiniz.

.

  N. Cem, Antalya, TR

  GSM & SMS

  0546-797 93 76

  dedektif0805t2r@yahoo.com.tr

  dedektif0805@hotmail.com
   310-115-006
.
 
 
. .  
. ..  
Received on Sun Aug 28 2005 - 23:39:15 MEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Tue Jan 02 2007 - 14:45:12 MET