ROOT » TMVA » TMVA » TMVA::MethodKNN

class TMVA::MethodKNN: public TMVA::MethodBase


MethodKNN

Analysis of k-nearest neighbor


Function Members (Methods)

public:
virtual~MethodKNN()
voidTObject::AbstractMethod(const char* method) const
voidTMVA::Configurable::AddOptionsXMLTo(void* parent) const
voidTMVA::MethodBase::AddOutput(TMVA::Types::ETreeType type, TMVA::Types::EAnalysisType analysisType)
virtual voidAddWeightsXMLTo(void* parent) const
virtual voidTObject::AppendPad(Option_t* option = "")
TDirectory*TMVA::MethodBase::BaseDir() const
virtual voidTObject::Browse(TBrowser* b)
voidTMVA::Configurable::CheckForUnusedOptions() const
virtual voidTMVA::MethodBase::CheckSetup()
static TClass*Class()
virtual const char*TObject::ClassName() const
virtual voidTObject::Clear(Option_t* = "")
virtual TObject*TObject::Clone(const char* newname = "") const
virtual Int_tTObject::Compare(const TObject* obj) const
TMVA::ConfigurableTMVA::Configurable::Configurable(const TString& theOption = "")
TMVA::ConfigurableTMVA::Configurable::Configurable(const TMVA::Configurable&)
virtual voidTObject::Copy(TObject& object) const
virtual const TMVA::Ranking*CreateRanking()
TMVA::DataSet*TMVA::MethodBase::Data() const
TMVA::DataSetInfo&TMVA::MethodBase::DataInfo() const
virtual voidTObject::Delete(Option_t* option = "")MENU
voidTMVA::MethodBase::DisableWriting(Bool_t setter)
virtual Int_tTObject::DistancetoPrimitive(Int_t px, Int_t py)
Bool_tTMVA::MethodBase::DoMulticlass() const
Bool_tTMVA::MethodBase::DoRegression() const
virtual voidTObject::Draw(Option_t* option = "")
virtual voidTObject::DrawClass() constMENU
virtual TObject*TObject::DrawClone(Option_t* option = "") constMENU
virtual voidTObject::Dump() constMENU
virtual voidTObject::Error(const char* method, const char* msgfmt) const
virtual voidTObject::Execute(const char* method, const char* params, Int_t* error = 0)
virtual voidTObject::Execute(TMethod* method, TObjArray* params, Int_t* error = 0)
virtual voidTObject::ExecuteEvent(Int_t event, Int_t px, Int_t py)
virtual voidTObject::Fatal(const char* method, const char* msgfmt) const
virtual TObject*TObject::FindObject(const char* name) const
virtual TObject*TObject::FindObject(const TObject* obj) const
TMVA::Types::EAnalysisTypeTMVA::MethodBase::GetAnalysisType() const
const char*TMVA::Configurable::GetConfigDescription() const
const char*TMVA::Configurable::GetConfigName() const
virtual Option_t*TObject::GetDrawOption() const
static Long_tTObject::GetDtorOnly()
virtual Double_tTMVA::MethodBase::GetEfficiency(const TString&, TMVA::Types::ETreeType, Double_t& err)
const TMVA::Event*TMVA::MethodBase::GetEvent() const
const TMVA::Event*TMVA::MethodBase::GetEvent(const TMVA::Event* ev) const
const TMVA::Event*TMVA::MethodBase::GetEvent(Long64_t ievt) const
const TMVA::Event*TMVA::MethodBase::GetEvent(Long64_t ievt, TMVA::Types::ETreeType type) const
const vector<TMVA::Event*>&TMVA::MethodBase::GetEventCollection(TMVA::Types::ETreeType type)
virtual const char*TObject::GetIconName() const
const TString&TMVA::MethodBase::GetInputLabel(Int_t i) const
const TString&TMVA::MethodBase::GetInputTitle(Int_t i) const
const TString&TMVA::MethodBase::GetInputVar(Int_t i) const
const TString&TMVA::MethodBase::GetJobName() const
virtual Double_tTMVA::MethodBase::GetKSTrainingVsTest(Char_t SorB, TString opt = "X")
virtual Double_tTMVA::MethodBase::GetMaximumSignificance(Double_t SignalEvents, Double_t BackgroundEvents, Double_t& optimal_significance_value) const
Double_tTMVA::MethodBase::GetMean(Int_t ivar) const
const TString&TMVA::MethodBase::GetMethodName() const
TMVA::Types::EMVATMVA::MethodBase::GetMethodType() const
TStringTMVA::MethodBase::GetMethodTypeName() const
virtual vector<Float_t>TMVA::MethodBase::GetMulticlassEfficiency(vector<vector<Float_t> >& purity)
virtual vector<Float_t>TMVA::MethodBase::GetMulticlassTrainingEfficiency(vector<vector<Float_t> >& purity)
virtual const vector<Float_t>&TMVA::MethodBase::GetMulticlassValues()
virtual Double_tGetMvaValue(Double_t* err = 0, Double_t* errUpper = 0)
virtual const char*TMVA::MethodBase::GetName() const
UInt_tTMVA::MethodBase::GetNEvents() const
UInt_tTMVA::MethodBase::GetNTargets() const
UInt_tTMVA::MethodBase::GetNvar() const
UInt_tTMVA::MethodBase::GetNVariables() const
virtual char*TObject::GetObjectInfo(Int_t px, Int_t py) const
static Bool_tTObject::GetObjectStat()
virtual Option_t*TObject::GetOption() const
const TString&TMVA::Configurable::GetOptions() const
virtual Double_tTMVA::MethodBase::GetProba(const TMVA::Event* ev)
virtual Double_tTMVA::MethodBase::GetProba(Double_t mvaVal, Double_t ap_sig)
const TStringTMVA::MethodBase::GetProbaName() const
virtual Double_tTMVA::MethodBase::GetRarity(Double_t mvaVal, TMVA::Types::ESBType reftype = Types::kBackground) const
virtual voidTMVA::MethodBase::GetRegressionDeviation(UInt_t tgtNum, TMVA::Types::ETreeType type, Double_t& stddev, Double_t& stddev90Percent) const
virtual const vector<Float_t>&GetRegressionValues()
Double_tTMVA::MethodBase::GetRMS(Int_t ivar) const
virtual Double_tTMVA::MethodBase::GetROCIntegral(TH1D* histS, TH1D* histB) const
virtual Double_tTMVA::MethodBase::GetROCIntegral(TMVA::PDF* pdfS = 0, TMVA::PDF* pdfB = 0) const
virtual Double_tTMVA::MethodBase::GetSeparation(TH1*, TH1*) const
virtual Double_tTMVA::MethodBase::GetSeparation(TMVA::PDF* pdfS = 0, TMVA::PDF* pdfB = 0) const
Double_tTMVA::MethodBase::GetSignalReferenceCut() const
Double_tTMVA::MethodBase::GetSignalReferenceCutOrientation() const
virtual Double_tTMVA::MethodBase::GetSignificance() const
const TMVA::Event*TMVA::MethodBase::GetTestingEvent(Long64_t ievt) const
Double_tTMVA::MethodBase::GetTestTime() const
const TString&TMVA::MethodBase::GetTestvarName() const
virtual const char*TObject::GetTitle() const
virtual Double_tTMVA::MethodBase::GetTrainingEfficiency(const TString&)
const TMVA::Event*TMVA::MethodBase::GetTrainingEvent(Long64_t ievt) const
UInt_tTMVA::MethodBase::GetTrainingROOTVersionCode() const
TStringTMVA::MethodBase::GetTrainingROOTVersionString() const
UInt_tTMVA::MethodBase::GetTrainingTMVAVersionCode() const
TStringTMVA::MethodBase::GetTrainingTMVAVersionString() const
Double_tTMVA::MethodBase::GetTrainTime() const
TMVA::TransformationHandler&TMVA::MethodBase::GetTransformationHandler(Bool_t takeReroutedIfAvailable = true)
const TMVA::TransformationHandler&TMVA::MethodBase::GetTransformationHandler(Bool_t takeReroutedIfAvailable = true) const
virtual UInt_tTObject::GetUniqueID() const
TStringTMVA::MethodBase::GetWeightFileName() const
Double_tTMVA::MethodBase::GetXmax(Int_t ivar) const
Double_tTMVA::MethodBase::GetXmin(Int_t ivar) const
virtual Bool_tTObject::HandleTimer(TTimer* timer)
virtual Bool_tHasAnalysisType(TMVA::Types::EAnalysisType type, UInt_t numberClasses, UInt_t numberTargets)
virtual ULong_tTObject::Hash() const
Bool_tTMVA::MethodBase::HasMVAPdfs() const
TMVA::IMethodTMVA::IMethod::IMethod()
TMVA::IMethodTMVA::IMethod::IMethod(const TMVA::IMethod&)
virtual voidTObject::Info(const char* method, const char* msgfmt) const
virtual Bool_tTObject::InheritsFrom(const char* classname) const
virtual Bool_tTObject::InheritsFrom(const TClass* cl) const
virtual voidTObject::Inspect() constMENU
voidTObject::InvertBit(UInt_t f)
virtual TClass*IsA() const
virtual Bool_tTObject::IsEqual(const TObject* obj) const
virtual Bool_tTObject::IsFolder() const
Bool_tTObject::IsOnHeap() const
virtual Bool_tTMVA::MethodBase::IsSignalLike()
virtual Bool_tTMVA::MethodBase::IsSignalLike(Double_t mvaVal)
virtual Bool_tTObject::IsSortable() const
Bool_tTObject::IsZombie() const
virtual voidTObject::ls(Option_t* option = "") const
virtual voidTMVA::MethodBase::MakeClass(const TString& classFileName = TString("")) const
voidTObject::MayNotUse(const char* method) const
TMVA::MethodBaseTMVA::MethodBase::MethodBase(const TMVA::MethodBase&)
TMVA::MethodBaseTMVA::MethodBase::MethodBase(TMVA::Types::EMVA methodType, TMVA::DataSetInfo& dsi, const TString& weightFile, TDirectory* theBaseDir = 0)
TMVA::MethodBaseTMVA::MethodBase::MethodBase(const TString& jobName, TMVA::Types::EMVA methodType, const TString& methodTitle, TMVA::DataSetInfo& dsi, const TString& theOption = "", TDirectory* theBaseDir = 0)
TDirectory*TMVA::MethodBase::MethodBaseDir() const
TMVA::MethodKNNMethodKNN(const TMVA::MethodKNN&)
TMVA::MethodKNNMethodKNN(TMVA::DataSetInfo& theData, const TString& theWeightFile, TDirectory* theTargetDir = __null)
TMVA::MethodKNNMethodKNN(const TString& jobName, const TString& methodTitle, TMVA::DataSetInfo& theData, const TString& theOption = "KNN", TDirectory* theTargetDir = __null)
virtual Bool_tTObject::Notify()
voidTObject::Obsolete(const char* method, const char* asOfVers, const char* removedFromVers) const
voidTObject::operator delete(void* ptr)
voidTObject::operator delete(void* ptr, void* vp)
voidTObject::operator delete[](void* ptr)
voidTObject::operator delete[](void* ptr, void* vp)
void*TObject::operator new(size_t sz)
void*TObject::operator new(size_t sz, void* vp)
void*TObject::operator new[](size_t sz)
void*TObject::operator new[](size_t sz, void* vp)
TMVA::MethodKNN&operator=(const TMVA::MethodKNN&)
virtual map<TString,Double_t>TMVA::MethodBase::OptimizeTuningParameters(TString fomType = "ROCIntegral", TString fitType = "FitGA")
virtual voidTObject::Paint(Option_t* option = "")
virtual voidTMVA::Configurable::ParseOptions()
virtual voidTObject::Pop()
virtual voidTObject::Print(Option_t* option = "") const
virtual voidTMVA::MethodBase::PrintHelpMessage() const
voidTMVA::Configurable::PrintOptions() const
voidTMVA::MethodBase::ProcessSetup()
virtual Int_tTObject::Read(const char* name)
voidTMVA::Configurable::ReadOptionsFromStream(istream& istr)
voidTMVA::Configurable::ReadOptionsFromXML(void* node)
voidTMVA::MethodBase::ReadStateFromFile()
voidTMVA::MethodBase::ReadStateFromStream(istream& tf)
voidTMVA::MethodBase::ReadStateFromStream(TFile& rf)
voidTMVA::MethodBase::ReadStateFromXMLString(const char* xmlstr)
virtual voidReadWeightsFromStream(istream& istr)
virtual voidReadWeightsFromStream(TFile& rf)
virtual voidReadWeightsFromXML(void* wghtnode)
virtual voidTObject::RecursiveRemove(TObject* obj)
voidTMVA::MethodBase::RerouteTransformationHandler(TMVA::TransformationHandler* fTargetTransformation)
virtual voidTMVA::MethodBase::Reset()
voidTObject::ResetBit(UInt_t f)
virtual voidTObject::SaveAs(const char* filename = "", Option_t* option = "") constMENU
virtual voidTObject::SavePrimitive(ostream& out, Option_t* option = "")
virtual voidTMVA::MethodBase::SetAnalysisType(TMVA::Types::EAnalysisType type)
voidTMVA::MethodBase::SetBaseDir(TDirectory* methodDir)
voidTObject::SetBit(UInt_t f)
voidTObject::SetBit(UInt_t f, Bool_t set)
voidTMVA::Configurable::SetConfigDescription(const char* d)
voidTMVA::Configurable::SetConfigName(const char* n)
virtual voidTObject::SetDrawOption(Option_t* option = "")MENU
static voidTObject::SetDtorOnly(void* obj)
voidTMVA::MethodBase::SetMethodBaseDir(TDirectory* methodDir)
voidTMVA::MethodBase::SetMethodDir(TDirectory* methodDir)
voidTMVA::Configurable::SetMsgType(TMVA::EMsgType t)
static voidTObject::SetObjectStat(Bool_t stat)
voidTMVA::Configurable::SetOptions(const TString& s)
voidTMVA::MethodBase::SetSignalReferenceCut(Double_t cut)
voidTMVA::MethodBase::SetSignalReferenceCutOrientation(Double_t cutOrientation)
voidTMVA::MethodBase::SetTestTime(Double_t testTime)
voidTMVA::MethodBase::SetTestvarName(const TString& v = "")
voidTMVA::MethodBase::SetTrainTime(Double_t trainTime)
virtual voidTMVA::MethodBase::SetTuneParameters(map<TString,Double_t> tuneParameters)
virtual voidTObject::SetUniqueID(UInt_t uid)
voidTMVA::MethodBase::SetupMethod()
virtual voidShowMembers(TMemberInspector& insp) const
virtual voidStreamer(TBuffer&)
voidStreamerNVirtual(TBuffer& ClassDef_StreamerNVirtual_b)
virtual voidTObject::SysError(const char* method, const char* msgfmt) const
Bool_tTObject::TestBit(UInt_t f) const
Int_tTObject::TestBits(UInt_t f) const
virtual voidTMVA::MethodBase::TestClassification()
virtual voidTMVA::MethodBase::TestMulticlass()
virtual voidTMVA::MethodBase::TestRegression(Double_t& bias, Double_t& biasT, Double_t& dev, Double_t& devT, Double_t& rms, Double_t& rmsT, Double_t& mInf, Double_t& mInfT, Double_t& corr, TMVA::Types::ETreeType type)
virtual voidTrain()
voidTMVA::MethodBase::TrainMethod()
virtual voidTObject::UseCurrentStyle()
virtual voidTObject::Warning(const char* method, const char* msgfmt) const
virtual Int_tTObject::Write(const char* name = 0, Int_t option = 0, Int_t bufsize = 0)
virtual Int_tTObject::Write(const char* name = 0, Int_t option = 0, Int_t bufsize = 0) const
virtual voidTMVA::MethodBase::WriteEvaluationHistosToFile(TMVA::Types::ETreeType treetype)
virtual voidTMVA::MethodBase::WriteMonitoringHistosToFile() const
voidTMVA::Configurable::WriteOptionsToStream(ostream& o, const TString& prefix) const
voidTMVA::MethodBase::WriteStateToFile() const
voidWriteWeightsToStream(TFile& rf) const
protected:
virtual voidTObject::DoError(int level, const char* location, const char* fmt, va_list va) const
voidTMVA::Configurable::EnableLooseOptions(Bool_t b = kTRUE)
virtual voidGetHelpMessage() const
const TString&TMVA::MethodBase::GetInternalVarName(Int_t ivar) const
const TString&TMVA::MethodBase::GetOriginalVarName(Int_t ivar) const
const TString&TMVA::Configurable::GetReferenceFile() const
static TMVA::MethodBase*TMVA::MethodBase::GetThisBase()
const TString&TMVA::MethodBase::GetWeightFileDir() const
Bool_tTMVA::MethodBase::HasTrainingTree() const
Bool_tTMVA::MethodBase::Help() const
Bool_tTMVA::MethodBase::IgnoreEventsWithNegWeightsInTraining() const
Bool_tTMVA::MethodBase::IsConstructedFromWeightFile() const
Bool_tTMVA::MethodBase::IsNormalised() const
TMVA::MsgLogger&TMVA::Configurable::Log() const
Bool_tTMVA::Configurable::LooseOptionCheckingEnabled() const
virtual voidMakeClassSpecific(ostream&, const TString&) const
virtual voidTMVA::MethodBase::MakeClassSpecificHeader(ostream&, const TString& = "") const
voidTObject::MakeZombie()
voidTMVA::MethodBase::NoErrorCalc(Double_t*const err, Double_t*const errUpper)
voidTMVA::Configurable::ResetSetFlag()
voidTMVA::MethodBase::SetNormalised(Bool_t norm)
voidTMVA::MethodBase::SetWeightFileDir(TString fileDir)
voidTMVA::MethodBase::SetWeightFileName(TString)
voidTMVA::MethodBase::Statistics(TMVA::Types::ETreeType treeType, const TString& theVarName, Double_t&, Double_t&, Double_t&, Double_t&, Double_t&, Double_t&)
Bool_tTMVA::MethodBase::TxtWeightsOnly() const
Bool_tTMVA::MethodBase::Verbose() const
voidTMVA::Configurable::WriteOptionsReferenceToFile()
private:
virtual voidDeclareCompatibilityOptions()
virtual voidDeclareOptions()
Double_tGausKernel(const TMVA::kNN::Event& event_knn, const TMVA::kNN::Event& event, const vector<Double_t>& svec) const
Double_tgetKernelRadius(const TMVA::kNN::List& rlist) const
doublegetLDAValue(const TMVA::kNN::List& rlist, const TMVA::kNN::Event& event_knn)
const vector<Double_t>getRMS(const TMVA::kNN::List& rlist, const TMVA::kNN::Event& event_knn) const
virtual voidInit()
voidMakeKNN()
Double_tPolnKernel(Double_t value) const
virtual voidProcessOptions()

Data Members

public:
Bool_tTMVA::MethodBase::fSetupCompletedis method setup
const TMVA::Event*TMVA::MethodBase::fTmpEvent! temporary event when testing on a different DataSet than the own one
static TObject::(anonymous)TObject::kBitMask
static TObject::EStatusBitsTObject::kCanDelete
static TObject::EStatusBitsTObject::kCannotPick
static TObject::EStatusBitsTObject::kHasUUID
static TObject::EStatusBitsTObject::kInvalidObject
static TObject::(anonymous)TObject::kIsOnHeap
static TObject::EStatusBitsTObject::kIsReferenced
static TObject::EStatusBitsTObject::kMustCleanup
static TObject::EStatusBitsTObject::kNoContextMenu
static TObject::(anonymous)TObject::kNotDeleted
static TObject::EStatusBitsTObject::kObjInCanvas
static TObject::(anonymous)TObject::kOverwrite
static TMVA::MethodBase::EWeightFileTypeTMVA::MethodBase::kROOT
static TObject::(anonymous)TObject::kSingleKey
static TMVA::MethodBase::EWeightFileTypeTMVA::MethodBase::kTEXT
static TObject::(anonymous)TObject::kWriteDelete
static TObject::(anonymous)TObject::kZombie
protected:
TMVA::Types::EAnalysisTypeTMVA::MethodBase::fAnalysisTypemethod-mode : true --> regression, false --> classification
UInt_tTMVA::MethodBase::fBackgroundClassindex of the Background-class
vector<TString>*TMVA::MethodBase::fInputVarsvector of input variables used in MVA
vector<Float_t>*TMVA::MethodBase::fMulticlassReturnValholds the return-values for the multiclass classification
Int_tTMVA::MethodBase::fNbinsnumber of bins in input variable histograms
Int_tTMVA::MethodBase::fNbinsHnumber of bins in evaluation histograms
Int_tTMVA::MethodBase::fNbinsMVAoutputnumber of bins in MVA output histograms
TMVA::Ranking*TMVA::MethodBase::fRankingpointer to ranking object (created by derived classifiers)
vector<Float_t>*TMVA::MethodBase::fRegressionReturnValholds the return-values for the regression
UInt_tTMVA::MethodBase::fSignalClassindex of the Signal-class
private:
Int_tfBalanceDepthnumber of binary tree levels used for balancing tree
TMVA::kNN::EventVecfEvent! (untouched) events used for learning
TStringfKernel="Gaus","Poln" - kernel type for smoothing
TMVA::LDAfLDA! Experimental feature for local knn analysis
TMVA::kNN::ModulekNN*fModule! module where all work is done
Float_tfScaleFracfraction of events used to compute variable width
Float_tfSigmaFactscale factor for Gaussian sigma in Gaus. kernel
Double_tfSumOfWeightsBsum-of-weights for background training events
Double_tfSumOfWeightsSsum-of-weights for signal training events
Int_tfTreeOptDepthnumber of binary tree levels used for optimization
Bool_tfTrimset equal number of signal and background events
Bool_tfUseKerneluse polynomial kernel weight function
Bool_tfUseLDAuse local linear discriminat analysis to compute MVA
Bool_tfUseWeightuse weights to count kNN
Int_tfnkNNnumber of k-nearest neighbors

Class Charts

Inheritance Inherited Members Includes Libraries
Class Charts

Function documentation

MethodKNN(const TString& jobName, const TString& methodTitle, TMVA::DataSetInfo& theData, const TString& theOption = "KNN", TDirectory* theTargetDir = __null)
 standard constructor
MethodKNN(TMVA::DataSetInfo& theData, const TString& theWeightFile, TDirectory* theTargetDir = __null)
 constructor from weight file
~MethodKNN()
 destructor
void DeclareOptions()
 MethodKNN options
void DeclareCompatibilityOptions()
 options that are used ONLY for the READER to ensure backward compatibility
void ProcessOptions()
 process the options specified by the user
Bool_t HasAnalysisType(TMVA::Types::EAnalysisType type, UInt_t numberClasses, UInt_t numberTargets)
 FDA can handle classification with 2 classes and regression with one regression-target
void Init()
 Initialization
void MakeKNN()
 create kNN
void Train()
 kNN training
Double_t GetMvaValue(Double_t* err = 0, Double_t* errUpper = 0)
 Compute classifier response
const std::vector< Float_t >& GetRegressionValues()
 Return vector of averages for target values of k-nearest neighbors.
 Use own copy of the regression vector, I do not like using a pointer to vector.

const TMVA::Ranking* CreateRanking()
 no ranking available
void AddWeightsXMLTo(void* parent) const
 write weights to XML
void ReadWeightsFromXML(void* wghtnode)
void ReadWeightsFromStream(istream& istr)
 read the weights
void WriteWeightsToStream(TFile& rf) const
 save weights to ROOT file
void ReadWeightsFromStream(TFile& rf)
 read weights from ROOT file
void MakeClassSpecific(ostream& , const TString& ) const
 write specific classifier response
void GetHelpMessage() const
 get help message text

 typical length of text line:
         "|--------------------------------------------------------------|"
Double_t PolnKernel(Double_t value) const
 polynomial kernel
Double_t GausKernel(const TMVA::kNN::Event& event_knn, const TMVA::kNN::Event& event, const vector<Double_t>& svec) const
 Gaussian kernel
Double_t getKernelRadius(const TMVA::kNN::List& rlist) const
 Get polynomial kernel radius

const std::vector<Double_t> getRMS(const TMVA::kNN::List& rlist, const TMVA::kNN::Event& event_knn) const
 Get polynomial kernel radius

Double_t getLDAValue(const TMVA::kNN::List& rlist, const TMVA::kNN::Event& event_knn)
MethodKNN(const TString& jobName, const TString& methodTitle, TMVA::DataSetInfo& theData, const TString& theOption = "KNN", TDirectory* theTargetDir = __null)