How to delete nodes?

From: Wojciech Zitek <wzietek_at_gmail.com>
Date: Mon, 12 Sep 2005 19:32:57 +0200


How to destroy existing Nodes? Does TGeoManager or TGeoVolume provideany method for this? Wojciech Zietek-- Things I've never seen beforeBehind bolted doorsTalent and imagination,Weird ScienceNot what teacher said to doMakin' dreams come trueMagic and technologyVoodoo dolls and chantsWe're makin' Weird SciencePictures from a magazineDiagrams and chartsMending broken heartsWeird science-Something like a recipeFrom my heart and from my handWhy don't people understandMy intentions...--Mit jest spoecznym marzeniem, a marzenie osobistym mitem. Jeli twjosobisty mit, twoje marzenie pasuje do spoecznego, to dobrzeprzystajesz do swego towarzystwa. Jeli za nie, to przed sob maszdug przygod w ciemnym lesie. - Joseph Campbell, Moc mitu Received on Mon Sep 12 2005 - 19:33:04 MEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Tue Jan 02 2007 - 14:45:12 MET